Spring til indhold

Udlandsdanskeres valgret

Læs om brevstemmeafgivning i udlandet.

 

 

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat i udlandet. Det er dog en betingelse, at du er optaget på valglisten.

Hvis du er flyttet til udlandet og i forbindelse hermed har frameldt dig folkeregisteret, kan du kun optages på valglisten og deltage i valg i Danmark, hvis du tilhører en af de følgende persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende

Hvem kan optages på valglisten uanset, at de bor i udlandet? 

Det kan for det første personer, der opholder sig i udlandet og som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.

Det kan endvidere følgende persongrupper:

  • Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget
  • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening
  • Personer der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem
  • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation
  • Personer der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed
  • Personer der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde
  • Personer der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte personer.

Herudover kan ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer også bevare deres valgret på samme vilkår.

Udlandsdanskere, der lever op til et af disse krav, kan søge om at komme på valglisten ved at sende en ansøgning til den danske kommune, de sidst har boet i.

Desuden har danskere, der er fyldt 18 år og bor i et af de øvrige EU-lande, efter ansøgning ret til at deltage i  Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Det gælder også for de danskere, der ikke er omfattet af en af de persongrupper, som uanset ophold i udlandet anses for at have bevaret deres bopæl i landet, og som er gennemgået ovenfor.

Hvis du bliver optaget på valglisten, kan du herefter stemme til de danske folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg i op til to år, der er den periode, optagelsen gælder. Når du bliver optaget på valglisten, får du et brev om, hvor længe optagelsen gælder og om muligheden for at få din optagelse forlænget. 

Ansøgning om optagelse på valglisten kan downloades 

Yderlige informationer om valg findes her

Landtingsvalget i Grønland 24 april 2018

Det er muligt at brevstemme på de danske repræsentationer i Tyskland, Schweiz og Liechtenstein i repræsentationernes åbningstider.

Sidste dag for afgivelse af brevstemme er 13.04.2018