Spring til indhold

Ægteskabsattest for danske statsborgere

En dansk statsborger, der ikke er bosat i Danmark og som f.eks. skal giftes i Tyskland, kan have behov for en "Ægteskabsattest eller Civilstandsattest".

Civilstandsattest

De fleste lande vil kræve, at der forevises en civilstandsattest som bevis på, at man ikke allerede er gift. Civilstandsattesten skal rekvireres ved seneste bopælskommune (kan udskrives på engelsk) og derefter legaliseres i Udenrigsministeriet (gebyrbelagt jf. §6 i Gebyrbekendtgørelsen).

Danske statsborgere, der aldrig har boet i Danmark, kan få en sådan attest udstedt af Københavns kommune. Borgeren skal indsende en ægteskabserklæring til kommunen, hvorefter kommunen udsteder en ægteskabsattest, såfremt ægteskabsbetingelserne - bl.a. at parterne ikke allerede er gift i Danmark - efter danske regler er opfyldt.
Ægteskabserklæringen skal sendes til:

Københavns Rådhus
Sekretariaterne
DK-1599 København V
Danmark

Ægteskabserklæringen findes bl.a. på Københavns Kommune_Vielse i udlandet .