Spring til indhold

Rejse og ophold

Ambassadens, Generalkonsulatets og konsulatets borgerserviceafdelinger samt de honorære konsulater står til rådighed for danske borgere. Kontaktdata findes på listen "Danske repræsentationer i Tyskland, Schweiz og Liechtenstein".

Det anbefales, at du først besøger Udenrigsministeriets Borgerservice hjemmeside, hvor der gives generelle oplysninger vedr. borgerservice. Herefter kan du søge efter specifikke oplysninger på denne hjemmeside.

""

På Udenrigsministeriets hjemmesider videregives oplysninger fra andre myndigheder og gives råd og vejledning. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer uanset oplysningerne på hjemmesiderne.