Spring til indhold

Praktikophold ved Danmarks Generalkonsulat i Hamborg

Generalkonsulatet i Hamborg har 2 praktikpladser. 

Arbejdsopgaverne

Generalkonsulatets vigtigste opgave er at yde eksporthjælp til danske virksomheder, i form af strategisk rådgivning, udarbejdelse af markeds- og konkurrentanalyser samt identifikation af samarbejdspartnere.

Opgaverne

På Generalkonsulatet vil du få en spændende hverdag med mange varierende opgaver. Du vil bl.a. assistere med:

 • udarbejdelse af markedsanalyser 
 • identifikation af forhandlere eller samarbejdspartnere 
 • udarbejdelse af besøgsprogrammer for danske virksomheder 
 • forberedelse af eksportfremstød
 • forberedelse af dansk fællesstand på tyske messer

Generalkonsulatet i Hamborg består pt. af en generalkonsul, 7 eksportrådgivere og en borgerserviceafdeling. Dine opgaver bliver mangeartede og med stor individuel frihed til at planlægge din tid og dine projekter. Du kommer til at arbejde i tæt sparring med de øvrige praktikanter, generalkonsulatets faste medarbejdere og generalkonsulen.

Du vil få mulighed for at uddybe dit kendskab til tyske samfunds- og erhvervsforhold, ligesom du vil have løbende kontakt med både danske og tyske kunder, offentlige myndigheder m.m. Alt dette betyder, at du efter praktikopholdet vil have et personligt kontaktnet samt et bredt praktisk grundlag som supplement til din teoretiske uddannelse, hvilket på længere sigt kan styrke dine karrieremuligheder.

Hamborg er en dynamisk og ung by med uanede kulturelle og kulinariske tilbud, og det er nemt at få skabt sig et netværk med andre danske og internationale studerende.

Sektorer

 Vi arbejder indenfor følgende sektorer: 

 • Tekstil, beklædning & accessories 
 • Møbler, interiør & design 
 • Byggeri & anlæg
 • Fødevarer
 • Vindenergi
 • Maskiner & underleverancer til industrien

Kvalifikationer

 Vi søger internationalt orienterede, initiativrige og energiske studerende, der har læst minimum 2-3 år, med en særlig interesse for eksport og internationale forhold. Vi forestiller os, at du studerer sprog, handel, ingeniør eller samfundsvidenskab, men alle egnede faglige profiler er velkomne. Et godt kendskab til både mundtlig og skriftlig tysk er et must.

Tidsperiode

Praktikopholdet er af 6 måneders varighed med start den 1. februar eller 1. august. Bemærk, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Løn

Praktikanten modtager ikke løn i gængs forstand men derimod et tilskud til delvis dækning af udgifter i forbindelse med praktikopholdet. Det anbefales endvidere at søge legater og stipendier.

Ansøgningsfrist

Til efterårsopholdet modtages ansøgninger gerne senest 1. maj og til forårsopholdet senest 1. oktober.

Ansøgning – vedlagt eksamenspapirer, udtalelser m.v. - sendes til:

Danmarks Generalkonsulat
Att.: Martine Gram Barbry
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg
Deutschland
eller per e-mail til: magram@um.dk      

Eventuelle spørgsmål besvarer vi gerne på tlf. +49 40 41 40 05 28 eller via e-mail magram@um.dk

Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet pr. 1. februar 2015

Retningslinjer for praktikanter

Kontakt

Ansøgning – vedlagt eksamenspapirer,
udtalelser m.v. - sendes til:

 

Danmarks Generalkonsulat
Att.: Martine Gram Barbry
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg
Deutschland

eller per e-mail til: magram@um.dk

 

Eventuelle spørgsmål
besvares gerne af:

Martine Gram Barbry
Telefon (direkte)
+49 40 41 40 05 28