Spring til indhold

Praktikophold i presse- og kultursektionen

Overordnet er det PKI´s opgave at skabe dialog mellem danske og tyske kultur- og uddannelsesinstitutioner samt skabe kontakt til og støtte danske kunstnere i Berlin.

PKI er også den danske kulturelle repræsentation i Tyskland, hvilket indebærer, at vi deltager i mange kulturelle arrangementer og samarbejder om gennemførelsen af arrangementer med forskellige kulturelle institutioner i Danmark og Tyskland.

På et diplomatisk niveau betyder det, at vi har et ”ansigt udadtil”, som hele tiden er under udvikling. Derudover varetages al kontakt til den tyske og danske presse gennem PKI - det vil sige akkreditering ved f.eks. officielle besøg, udsendelse af pressemeddelelser etc.

Kvalifikationer:

  • gode tyskkundskaber 
  • gode kommunikations- og formidlingskundskaber 
  • evnen til at multitaske 
  • forstå svensk og norsk til husbehov 
  • evnen til at arbejde kreativt og selvstændigt 
  • kendskab til det danske kulturlandskab og gerne til det tyske/berlinske kulturlandskab 
  • gode organisatoriske evner 
  • kendskab til Office-pakken (f.eks. Outlook og Excel)


Opgaver:
Praktikanten varetager bl.a. sagsbehandling, herunder informationssøgning, information til borgere i Tyskland og Danmark, opdatering af afdelingens database, bistand ved oversættelser o.lign.

Desuden står praktikanten for at lave rundvisninger på tysk/dansk/engelsk for besøgende på ambassadekomplekset, deltager i det daglige pressearbejde, samt medvirker ved udgivelsen af ambassadens tidsskrift ”Kennzeichen DK”.

I løbet af praktikforløbet deltager praktikanten selvstændigt i mange af ambassadens aktiviteter. Praktikanten inddrages i planlægning og gennemførelse af arrangementer, som afholdes i praktikperioden, f.eks.: Udstillinger i ambassadens fælleshus (logistik, planlægning, idéudvikling), besøg på ambassaden/i Berlin, oplæsninger, koncerter m.v.

Idet presse- og kultursektionens arbejdsområde er meget bredt, vil praktikanten få rig mulighed for at forme forløbet individuelt ved at vælge arbejdsopgaver ud fra personlige interesser og faglig baggrund.