Spring til indhold

Praktikophold i politisk-økonomisk sektion

Et praktikophold i den politisk-økonomiske sektion på den danske ambassade i Berlin giver indsigt i det politiske liv i en af Europas mest betydningsfulde hovedstæder samt det diplomatiske arbejde på en af Danmarks største ambassader.

Vi søger en dygtig studerende med skarp analytisk sans og interesse for tysk politik og økonomi samt, europa- og udenrigspolitik til at indgå i ambassadens daglige arbejde.

Om sektionen:

Den økonomisk-politiske sektion beskæftiger sig med tysk indenrigs- og udenrigspolitik i bred forstand. Sektionen dækker Tysklands bilaterale forhold til vigtige udenrigspolitiske aktører samt Tysklands deltagelse i det multilaterale samarbejde om udenrigs- og forsvarspolitiske forhold, herunder i EU, NATO, FN m.v. Desuden indberetter sektionen om vigtige indenrigspolitiske udviklinger i det tyske politiske system samt som tysk økonomi. Endelig følger sektionen udviklingen på en række politiske områder såsom industri og handel, justits- og indenrigspolitik, finanssektorregulering, skatter og afgifter, energi-, klima- og miljøpolitik, udviklingsbistand samt forskning, transport og telekommunikation.

Opgaver:

 • Selvstændig research til brug for analyse af aktuelle indenrigs-, udenrigs- og europapolitiske udviklinger i tysk kontekst
 • Nyhedsovervågning, deltagelse i debatter, konferencer, oplæg og briefinger samt indhentning af oplysninger fra de tyske myndigheder
 • Hjælp til udarbejdelse af indberetninger om aktuelle udviklinger i Tyskland til brug for danske myndigheder
 • Besvarelse af henvendelser fra danske myndigheder
 • Besvarelse af henvendelser til ambassaden fra borgere og virksomheder om forholdene i Tyskland
 • Planlægning og selvstændig foredragsaktivitet i forbindelse med eksterne besøg på ambassaden

Du er:

 • En dygtig og engageret studerende på en samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse
 • Interesseret i tysk politik, økonomi og samfundsforhold
 • God til tysk i både skrift og tale
 • Analytisk stærk og vant til at tænke i politiske baner
 • Initiativrig, interesseret, selvstændig, opsøgende og grundig i dit arbejde
 • Vant til at have mange bolde i luften og fleksibel i situationer med spidsbelastning
 • Gerne i besiddelse af erhvervserfaring fra ministerier, styrelser, kommuner, private virksomheder, NGO’er eller lignende

Vi ser frem til din ansøgning. Skulle du have spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 1. ambassadesekretær Søren Halskov: sorhal@um.dk, +49 30 5050 2213