Spring til indhold

Praktikophold i teamet for Global Public Affairs

 

Praktikstillingen er tilknyttet et team i handelsafdelingen, der særligt beskæftiger sig med politiske og administrative rammebetingelsers betydning for danske eksportmuligheder til Tyskland. Praktikanten forventes at varetage opgaver på en bred vifte af sektorområder.

Arbejdsområder, der som udgangspunkt ligger i stillingen, omfatter blandt andet:

  • informationssøgning om tyske samfundsforhold, særligt vedrørende industri og handel 
  • indhentning af oplysninger fra tyske myndigheder 
  • følge udviklingen på udvalgte sektorområder med særlig betydning for dansk eksport 
  • kortlægning af aktører og beslutningsprocesser 
  • forberedelse af møder og konferencer med tyske og danske beslutningstagere 
  • udarbejdelse af analyser om politiske rammebetingelsers betydning for danske virksomheder

Praktikanten forventes at have lyst til at til at indgå i teamwork og have interesse for politisk administrative forhold.

Stillingen er særlig relevant for studerende med en samfundsvidenskabelig uddannelse.

Kandidatstuderende med anden relevant uddannelsesmæssig baggrund kan også komme i betragtning. Der lægges i denne stilling særlig vægt på gode tyskkundskaber.

Spørgsmål vedrørende praktik (GPA) kan stilles til Eva Sønnichsen på tlf. +49 (0)30 5050 2123 eller evason@um.dk