Spring til indhold

Praktikophold i Forsvarssektionen

Forsvars- og sikkerhedspolitikken i Europa er i rivende forandring som følge af, at sikkerhedssituationen og de multinationale forhold ændrer sig, samtidig med at det europæiske samarbejde udvikler sig. Som praktikant i Forsvarsafdelingen har du chancen for at få grundig indsigt i de strukturelle og politiske forandringer og processer – og et overblik over det Danmarks og Tysklands forsvars- og sikkerhedssamarbejde, også i internationale sammenhænge.

Forsvarssektionen repræsenterer det danske Forsvarsministerium i Tyskland og har kontakten til det tyske departement. Sektionen koordinerer det bilaterale dansk-tyske samarbejde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område og holder det danske Forsvarsministeriums embedsområde orienteret om tyske forsvars- og sikkerhedspolitiske emner og det multilaterale samarbejde i internationale organisationer. Forsvarssektionen arbejder tæt sammen med ambassadens øvrige afdelinger herunder politisk-økonomisk og handelsafdelingen

Forsvarssektionen støtter Forsvaret på en lang række områder hvor der findes bilateralt samarbejde, f.eks. informationsindhentning, materielsamarbejde og kurser - med kontakter, research etc.

Sektionen støtter den danske forsvarsindustrisektor som del af dansk eksportfremme i samarbejde med Danmarks generalkonsulat i München.
Afdelingen består af en udsendt, en lokaltansat og en praktikant. Da afdelingen er lille, vil du få lejlighed til at beskæftige dig med en lang række forskellige emner.

Opgaver:

  • Afdækning af eksportmuligheder for den danske forsvarsindustri. Planlægning og gennemførelse af arrangementer på området.
  • Bidrage til indberetninger om en række forsvars- og sikkerhedspolitiske emner, herunder selvstændig research, til Forsvarsministeriet og Forsvarets myndigheder.
  • Deltagelse i konferencer, briefinger etc. mhp. informationsindhentning.
  • Besvare henvendelser fra danske myndigheder og borgere om tyske forhold.
  • Indhente diplomatiske tilladelser til Forsvarets enheder i Tyskland.

Din profil:

  • Du er studerende og interesserer dig for forsvars- og sikkerhedspolitik, Tyskland og tyske politiske og samfundsmæssige forhold.
  • Du er god til tysk og engelsk og skriver godt.
  • Du arbejder selvstændigt og har gode idéer.
  • Du er opsøgende og god til at håndtere kontakter til andre myndigheder, firmaer og borgere.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Marlene Vincentz Jensen på mavije@um.dk