Spring til indhold

Praktikophold ved ambassaden i Berlin

Vi søger nu praktikanter til foråret 2018

Ambassaden har normalt 8 praktikpladser inden for følgende sektioner:

  • Politisk/Økonomisk sektion (2 pladser)
  • Handelssektionen (4 pladser, heraf 2 pladser i Global Public Affairs teamet)
  • Presse- og kultursektionen
  • Forsvarssektionen

Varighed
Praktikopholdet er normalt af 6 måneders varighed med start enten 1. februar eller 1. august. Bemærk, at man kun kan have ét praktikophold i den danske Udenrigstjeneste.

Kvalifikationer
Minimum afsluttet bacheloruddannelse fra universitet eller tilsvarende og fortrinsvis studerende, der mangler 1-2 år af uddannelsen. Gode tyskkundskaber. IT på brugerniveau.

Aftaleforhold og løn
Der indgås en praktikaftale for opholdet. Praktikanten modtager ikke løn i gængs forstand, men derimod et tilskud til delvis dækning af udgifter i forbindelse med praktikopholdet. Det er under opholdet normalt muligt at modtage SU efter gældende regler, ligesom det kan anbefales at søge legater og stipendier. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig.

Ansøgning
Ansøgning bilagt CV og kopi af eksamensbevis, sendes til ambassaden enten pr. e-mail i ét samlet dokument til beramb@um.dk eller pr. post til

Kgl. Dänische Botschaft
Rauchstraße 1
D-10787 Berlin
Tyskland

Ansøgningsfrister
Ansøgninger modtages løbende.
 
Retningslinjer for praktikanter