Spring til indhold

Praktikophold ved ambassaden i Berlin

Se ansøgningsfrister nedenfor

Ambassaden har normalt 8 praktikpladser inden for følgende sektioner:

  • Politisk/Økonomisk sektion (2 pladser)
  • Handelsafdelingen (4 pladser, heraf 2 hovedsageligt inden for Global Public Affairs )
  • Presse- og kultursektionen
  • Forsvarssektionen

Varighed
Praktikopholdet er normalt af 6 måneders varighed med start enten 1. februar eller 1. august. Bemærk, at man kun kan have ét praktikophold i den danske Udenrigstjeneste.

Kvalifikationer
Minimum afsluttet bacheloruddannelse fra universitet eller tilsvarende og fortrinsvis studerende, der mangler 1-2 år af uddannelsen. Gode tyskkundskaber. IT på brugerniveau.

Aftaleforhold og løn
Der indgås en praktikaftale for opholdet. Praktikanten modtager ikke løn i gængs forstand, men derimod et tilskud til delvis dækning af udgifter i forbindelse med praktikopholdet. Det er under opholdet normalt muligt at modtage SU efter gældende regler, ligesom det kan anbefales at søge legater og stipendier. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig.

Ansøgning
Ansøgning bilagt CV og kopi af eksamensbevis, sendes til ambassaden pr. e-mail i ét samlet dokument til beramb@um.dk

Ansøgningsfrister
Til efterårsopholdet modtages ansøgninger gerne senest 15. marts og til forårsopholdet senest 15. september.
 
Retningslinjer for praktikanter