Spring til indhold

Praktikophold

Danske statsborgere - eller personer med en længerevarende fast tilknytning til Danmark -der er indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt, kan søge om praktikophold i uddannelsesøjemed ved ambassaden i Berlin, ved generalkonsulaterne i Hamborg, Flensborg eller München. Personer, som allerede er i besiddelse af en kandidatgrad, kan ikke komme i betragtning til praktikophold.