Spring til indhold

Den danske ambassade i Berlin søger en akademisk medarbejder

Ambassadens politisk-økonomiske afdeling søger en akademisk medarbejder pr. 15. juni 2019. Medarbejderen vil indgå i et team af fire udsendte og fire lokalt ansatte medarbejdere samt to praktikanter. 

Arbejdsopgaver
Den politisk-økonomiske afdeling varetager et bredt opgaveområde, der bestemmes af den aktuelle indenrigs-, udenrigs- og europapolitiske dagsorden. Vores nye kollega indgår i et team, der er ansvarlig for udarbejdelsen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske analyser og indberetninger om den indenrigspolitiske situation. Hertil kan komme besvarelse af forespørgsler fra danske og tyske myndigheder og borgere, indberetninger i forbindelse med EU-ministerrådsmøder, taleskrivning, oversættelser samt indsamling og formidling af informationer om tyske samfundsforhold. Arbejdsopgaverne vil også omfatte planlægning og udførelse af arrangementer og besøg.

Stillingen er tidsbegrænset til 2 år med mulighed for forlængelse. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Ansættelsen sker på lokale vilkår. Løn efter individuel aftale i henhold til kvalifikationer.

Kvalifikationer
Vi søger en kollega, der:
– Har en relevant - gerne samfundsvidenskabelig eller juridisk - uddannelse
– Taler og skriver flydende tysk, samt ét af de skandinaviske sprog 
– Har god politisk fornemmelse og kendskab til danske og tyske samfundsforhold, herunder især tysk indenrigspolitik
– Har et godt kendskab til udenrigs- og sikkerhedspolitiske problemstillinger
– Har et grundlæggende kendskab til EU-samarbejdet, EU’s institutioner
– Har relevant erhvervs- eller praktikerfaring
– Har gode samarbejdsevner og kan indgå i uformel sparring
– Er interesseret i kontaktskabelse og netværksdannelse
– Er fleksibel, omstillingsparat og evner at arbejde under tidspres
– Er indstillet på at også at samarbejde på tværs med ambassadens øvrige afdelinger
– Arbejder selvstændigt og effektivt, uden at det går ud over kvaliteten
– Har humor og en positiv indstilling

Forventet tiltrædelse
15. juni 2019 eller snarest derefter. Ansættelsen kræver sikkerhedsgodkendelse fra de danske myndigheder.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger sendes til beramb@um.dk og skal være ambassaden i hænde senest søndag d. 28. april 2019. Udvalgte kandidater vil blive indkaldt til samtale umiddelbart herefter. Samtaler gennemføres om nødvendigt via weblink.

Ligestilling
Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Kontakt
Yderligere oplysninger om stillingen giver chef for politisk-økonomisk afdeling Bertel Dons Christensen på tlf. +49 (30) 5050 2214.

Om os
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde.
Læs mere på www.um.dk og www.tyskland.um.dk