Spring til indhold

Den Kongelige Danske Ambassade søger kommunikations- og pressemedarbejder

Den Kongelige Danske Ambassade i Berlin søger en kommunikations- og pressemedarbejder til lokal ansættelse. Der er tale om en fuldtidsstilling. Medarbejderen vil indgå i afdelingen for kommunikation, kultur og public diplomacy og bidrage til at løfte forskelligartede opgaver på et højt aktivitetsniveau, herunder inden for rammerne af det forestående dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020.

Under ledelse af afdelingschefen for kommunikation, kultur og public diplomacy vil kommunikations- og pressemedarbejderen have dagligt ansvar for kommunikationsindsatsen på alle ambassadens platforme og være ansvarlig for enkelte øvrige projekter inden for afdelingens portefølje.

Kommunikations- og pressemedarbejderen bidrager til udvikling af ambassadens samlede kommunikationsstrategi. Opgaveporteføljen omfatter bl.a.:

 • Udarbejdelse og sammentænkning af kommunikationsstrategier, pressemeddelelser, diskussionsindlæg, artikler og taleudkast
 • Proaktiv kontakt til medier og meningsdannere i Danmark og det tysksprogede område
 • Webmastering, udvikling, udarbejdelse og styring af indhold på ambassadens hjemmeside og på ambassadens sociale medier og kommunikationsplatforme
 • Medudvikling og ledelse af public diplomacy-projekter

Følgende kvalifikationer forventes:

 • Erfaring fra en kommunikationsfaglig baggrund, enten som journalist eller akademiker med interesse for politik, kultur og kommunikation i et dansk/tysk og europæisk perspektiv
 • Omfattende sproglige kompetencer. Ideelt set tysk på modersmålsniveau og flydende dansk og engelsk, mundtligt såvel som skriftligt
 • Godt kendskab til politik og samfund samt til erhvervs- og kulturliv i Danmark og Tyskland
 • Erfaring med udvikling af nye kommunikationsmetoder, herunder udvikling af og daglig tilstedeværelse på sociale medieplatforme
 • Gode kommunikationsfærdigheder i en handlings- og løsningsorienteret hverdag med mange forskellige opgaver og i højt tempo
 • Erfaring inden for ledelse af projekter med mange aktører
 • Gode samarbejdsevner, personlig gennemslagkraft og iværksættersjæl

Løn iht. kvalifikation. Ansættelsen er begrænset til to år med mulighed for forlængelse. Ambassaden skal have modtaget tysk- eller dansksprogede ansøgninger med relevante bilag senest den 24. maj 2019 på mail-adressen beramb@um.dk eller pr. brevpost til:

Königlich Dänische Botschaft
Rauchstr. 1
D – 10787 Berlin

Nærmere oplysninger om den ledige stilling kan indhentes hos Jesper Schou-Knudsen, afdelingschef for kommunikation, kultur og public diplomacy, tlf. +49 (0)30 50502200 og mail: jescho@um.dk

Ansættelsessamtaler vil formentlig blive gennemført i uge 24.

Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde.