Spring til indhold

Det Danske Generalkonsulat i Hamborg søger sektorekspert inden for vindenergi

Er du interesseret i at fremme kommercielle danske interesser inden for vindenergi på Danmarks største eksportmarked? Kan du åbne dørene i den tyske vindenergisektor for danske producenter og leverandører af udstyr og know how inden for vindområdet? Har du et godt kendskab til den danske vindenergisektor? Hvis ja er det måske dig, vi leder efter til stillingen som lokalansat sektorekspert på Generalkonsulatet i Hamborg.

Sektorekspert inden for vindenergi i Tyskland

Som sektorekspert inden for vindenergiområdet skal du rådgive danske producent- og servicevirksomheder fra vindenergibranchen på det tyske marked. Dette indebærer strategianalyse, forretningsudvikling og –opbygning samt salg.

Endvidere bliver du ansvarlig for at hverve danske virksomheder med henblik på rådgivning samt at introducere deres produkter og serviceydelser på det tyske marked. Du vil fungere som bindeled og interkulturel formidler mellem det danske og tyske marked og yde rådgivning inden for mange opgaveområder.

Du skal være i stand til at tænke nyt, forfølge idéer og i tæt samspil med de danske virksomheder, organisationer og myndigheder implementere projekter og tiltag, der giver dansk erhvervsliv øget fodfæste på det tyske marked.

Det betyder, at du både forstår at kommunikere med dansk erhvervsliv, kan sætte dig i virksomhedernes sted, og samtidig qua dit kendskab til det tyske vindmarked, kan få solgt budskabet om de muligheder, Danmarks største eksportmarked rummer inden for denne sektor.

Dine arbejdsopgaver:

 • Planlægning og eksekvering af salgsaktiviteter overfor potentielle danske kunder, som ønsker at være aktive på det tyske vindenergimarked.
 • Rådgivning af danske kunder med henblik på udvikling og realisering af deres salgsstrategier på det tyske vindenergimarked.
 • Rådgivning af danske virksomheder i forhold til konkurrencesituationen på det tyske vindenergimarked.
 • Assistere danske virksomheder i hele processen vedrørende opdyrkning af nye markeder inden for vindenergi i Tyskland – bl.a. i form af kunde- og salgsmøder med potentielle tyske kunder.
 • Udarbejdelse af markedsundersøgelser og strategianalyser inden for vindenergi i Tyskland.

Din profil:

 • Flere års erhvervserfaring inden for vindbranchen, herunder salg, strategi og forretningsudvikling eller lignede arbejdsområder.
 • Solidt kendskab til vindbranchen i Tyskland og Danmark.
 • Teknisk forståelse inden for vindenergi.
 • Strategiske og analytiske færdigheder kombineret med høj gennemførelseskvalitet.
 • Udpræget sans for kundernes behov.
 • Selvstændig, struktureret, engageret og ansvarsbevidst arbejdsgang.
 • Fremragende kontakt- og kommunikationsfærdigheder.
 • Vilje til at rejse i Danmark og Tyskland samt deltage i branchearrangementer generelt.
 • Flydende på tysk og engelsk - både teknisk og på forhandlingsniveau. Dansk er ikke en forudsætning.
   

Såfremt du kan genkende dig selv i ovenstående beskrivelse, bedes du sende din ansøgning og dit CV samt tidligste tiltrædelsesdato på tysk, dansk eller engelsk til Generalkonsul Martine Gram Barbry på e-mail: magram@um.dk senest d. 29.05.2017.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at ringe på +49 40 41 40 05 28

Udvalgte kandidater vil blive indkaldt til samtale på Generalkonsulatet i Hamborg umiddelbart herefter.

Vilkår:
Eksportrådet udfører eksportrådgivning mod betaling, og der er til stillingen knyttet en række både personlige og fælles resultatmål, herunder værdiskabelse og indtjening.

Du ansættes som lokalansat på Generalkonsulatet for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse.
Løn i henhold til kvalifikationer efter individuel aftale.

Kontakt:
Du kan læse om Eksportrådet på http://eksportraadet.um.dk om Udenrigstjenestens eksportfremmearbejde i Tyskland på http://tyskland.um.dk.

Om os:
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. Udenrigsministeriet - Eksportrådet åbner dørene for dansk erhvervsliv til markeder verden over. Som medarbejder i Eksportrådet har du en international hverdag i krydsfeltet mellem erhvervsliv og diplomati. Derved skaber du merværdi for Danmark og baner vejen for international vækst i dansk erhvervsliv. Eksportrådet har bl.a. over 250 eksportrådgivere, der er arbejder på Danmarks ambassader, handelskontorer og generalkonsulater i over 60 lande, hertil desuden seks innovationscentre.