Spring til indhold

Ambassaden i Berlin søger eksportrådgiver inden for energi, miljø og vand

BEMÆRK ÆNDRET ANSØGNINGSFRIST. Er du interesseret i at fremme kommercielle danske interesser inden for energi, miljø og vand på Danmarks største eksportmarked? Kan du åbne dørene i den tyske miljø- og energisektor for danske producenter og leverandører af udstyr og know how inden for det grønne område? Har du et godt kendskab til den danske miljø- og energisektor? Hvis ja er det måske dig, vi leder efter til stillingen som lokalansat eksportrådgiver på ambassaden i Berlin.

Beskrivelse
Eksportrådet i Tyskland rådgiver danske virksomheder om de kommercielle muligheder på det tyske marked. Til vores team inden for energi & miljø søger vi en eksportrådgiver, der kan rådgive og vejlede dansk erhvervsliv om de muligheder, der ligger inden for det grønne område i Tyskland.
Placeret i handelsafdelingen på Danmarks Ambassade i Berlin indgår vores nye eksportrådgiver i et team af engagerede og professionelle eksportrådgivere, der med faglig indsigt og viden om det tyske marked inden for energi, miljø og vand rådgiver dansk erhvervsliv om de mange muligheder, det tyske marked rummer. Teamet er placeret i Berlin, Hamborg og München og dækker i fællesskab hele det tyske marked samt Østrig og Schweiz.

Som eksportrådgiver vil du blandt andet komme til at arbejde med rådgivning af og støtte til danske virksomheder gennem markedsundersøgelser, etablering af kontakt til potentielle samarbejdspartnere, offentlige institutioner og myndigheder samt gennemførelse af messedeltagelse og seminarer for danske virksomheder. Derudover vil du skulle bistå i forbindelse med markeds- og konkurrentovervågning og bidrage til den politiske rådgivning indenfor rammen af ambassadens public affairs-arbejde.

Endvidere vil eksportrådgiveren skulle have en konstant og tæt dialog med dansk erhvervsliv og danske organisationer for herigennem at identificere behov og muligheder. Du vil have et tæt samarbejde med relevante danske ressortministerier samt deltage i planlægningen og gennemførelsen af ministerbesøg. Ambassaden har under den såkaldte Eksportordning et tæt samarbejde med Energistyrelsen, der sigter mod at bringe danske løsninger i energisektoren til tyske myndigheders kendskab og herigennem fremme interessen for danske produkter og teknologi. Eksportrådgivere skal være i stand til at tænke nyt, forfølge idéer og i tæt samspil med de danske virksomheder, organisationer og myndigheder implementere projekter og tiltag, der giver dansk erhvervsliv øget fodfæste på det tyske marked.

Det betyder, at eksportrådgiveren både forstår at kommunikere med dansk erhvervsliv, kan sætte sig i virksomhedernes sted og samtidig qua sit kendskab til det tyske marked kan få solgt budskabet om de muligheder, Danmarks største eksportmarked rummer inden for miljø- og energisektoren.

Kvalifikationer

  • Du har en relevant eksportorienteret eller samfundsvidenskabelig uddannelse.
  • Du har et bredt kendskab til Tyskland og det tyske marked og kender de markedskræfter og forhold, der gør sig gældende på det tyske marked for miljø og energi.
  • Du er kommercielt orienteret, kan identificere forretningsmuligheder og har en god forståelse for de muligheder og udfordringer, dansk erhvervsliv står overfor i Tyskland.
  • Du er engageret, udadvendt, initiativrig, innovativ og resultatorienteret samt besidder gode samarbejdsevner.
  • Du kan skabe tætte og systematiske kunderelationer hele vejen – fra proaktivt salg til gennemførelse af opgaverne, herunder strategiske markedsopgaver.
  • Du behersker tysk og engelsk i skrift og tale. Kendskab til dansk er en fordel, men ikke et formelt krav.

Vilkår
Eksportrådet udfører eksportrådgivning mod betaling, og der er til stillingen knyttet en række både personlige og fælles resultatmål, herunder værdiskabelse og indtjening.

Du ansættes som lokalansat på ambassaden for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse.

Løn i henhold til kvalifikationer efter individuel aftale.

Forventet tiltrædelse
1. juli 2017 eller snarest derefter. Ansættelsen kræver sikkerhedsgodkendelse fra de danske myndigheder.

Ansøgningsfrist
Mandag den 22. maj 2017 kl. 12:00.

Udvalgte kandidater vil blive indkaldt til samtale på ambassaden i Berlin umiddelbart herefter.

Ansøgning
Motiveret ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes til Danmark Ambassade i Berlin pr email til beramb@um.dk eller pr. post til

Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
D – 10787 Berlin

Kontakt
Du kan læse om Eksportrådet på http://eksportraadet.um.dk om Udenrigstjenestens eksportfremmearbejde i Tyskland på http://tyskland.um.dk. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte lederen af ambassadens handelsafdeling Thomas Jørgensen, +49 30 5050 2100.


Om os

Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde.

Udenrigsministeriet - Eksportrådet åbner dørene for dansk erhvervsliv til markeder verden over. Som medarbejder i Eksportrådet har du en international hverdag i krydsfeltet mellem erhvervsliv og diplomati. Derved skaber du merværdi for Danmark og baner vejen for international vækst i dansk erhvervsliv. Eksportrådet har bl.a. over 250 eksportrådgivere, der er arbejder på Danmarks ambassader, handelskontorer og generalkonsulater i over 60 lande, hertil desuden seks innovationscentre.