Spring til indhold

Den danske ambassade i Berlin søger akademisk medarbejder

Ambassadens politisk-økonomiske sektion søger pr. 1. september 2017 en akademisk medarbejder. Medarbejderen vil indgå i et team af tre udsendte og fem lokalt ansatte medarbejdere samt to praktikanter.

Arbejdsopgaver

Den politisk-økonomiske sektion varetager et bredt opgaveområde, der bestemmes af den aktuelle indenrigs-, udenrigs- og europapolitiske dagsorden. Vores nye kollega indgår i et team, der er ansvarlig for udarbejdelsen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske analyser og indberetninger om den indenrigspolitiske situation. Hertil kan komme besvarelse af forespørgsler fra danske og tyske myndigheder og borgere, indberetninger i forbindelse med EU-ministerrådsmøder, taleskrivning, oversættelser samt indsamling og formidling af informationer om tyske samfundsforhold.

Stillingen er tidsbegrænset til 2 år med mulighed for forlængelse. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Ansættelsen sker på lokale vilkår. Løn efter individuel aftale i henhold til kvalifikationer.

Kvalifikationer

 Vi søger en kollega, der:

 • Har en relevant - gerne samfundsvidenskabelig eller juridisk - uddannelse.
 • Taler og skriver flydende dansk og tysk.
 • Har god politisk fornemmelse og kendskab til danske og tyske samfundsforhold, herunder især tysk indenrigspolitik.
 • Har et godt kendskab til udenrigs- og sikkerhedspolitiske problemstillinger.
 • Har et grundlæggende kendskab til EU-samarbejdet og EU’s institutioner.
 • Har relevant erhvervs- eller praktikerfaring.
 • Har gode samarbejdsevner og kan indgå i uformel sparring.
 • Er interesseret i kontaktskabelse og netværksdannelse.
 • Er fleksibel, omstillingsparat og evner at arbejde under tidspres.
 • Arbejder selvstændigt og effektivt, uden at det går ud over kvaliteten.
 • Har humor og en positiv indstilling.

Forventet tiltrædelse
1. september 2017 eller snarest derefter. Ansættelsen kræver sikkerhedsgodkendelse fra de danske myndigheder.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger sendes til beramb@um.dk og skal være ambassaden i hænde senest søndag d. 6. august 2017.
Udvalgte kandidater vil blive indkaldt til samtale umiddelbart herefter.

Ligestilling
Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Kontakt
Yderligere oplysninger om stillingen giver ambassadens souschef (William Boe/Catherine Uttenthal) på tlf. +49 (030) 5050 2303.

Om os
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. Læs mere på www.um.dk.