Spring til indhold

Den danske Ambassade i Berlin søger rådgiver inden for offentlig digitalisering

Vil du matche danske erfaringer og løsninger inden for offentlig digitalisering med Tysklands behov for digital modernisering og herigennem skabe kommercielle muligheder for danske virksomheder?

Generelt om stillingen

En stilling som eksportrådgiver inden for offentlig digitalisering er ledig på den danske ambassade i Berlin.
Tyskland er Danmarks største handelspartner og dermed et væsentligt marked for dansk erhvervsliv. Digitalisering af den offentlige sektor er et område, hvor der er stort potentiale for at udvide det dansk-tyske samarbejde, da det tyske samfund står over for en omfattende digitaliseringsproces, som bl.a. vedrører den offentlige administration.

Vi har på ambassaden i Berlin gennem de seneste år skabt et stærkt kendskab til og interesse for danske erfaringer og digitale løsninger inden for offentlig administration gennem etablering af netværk til relevante forbunds- og delstatsmyndigheder, erhvervsorganisationer, virksomheder, politikere, meningsdannere og nyhedsmedier. Dette arbejde søger vi nu en eksportrådgiver til at fortsætte. Eksportrådgiverens hovedopgave bliver at omsætte den generelle tyske interesse for danske løsninger til konkrete dansk-tyske samarbejdsprojekter og kommercielle muligheder for danske virksomheder. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:

 • Monitorering af tendenser i det tyske marked for at finde åbninger for danske virksomheder
 • Strategisk sparring og rådgivning af danske virksomheder om deres forretningsmæssige tilgang til det tyske marked
 • Udvikling og afholdelse af events om offentlig digitalisering i samarbejde med danske myndigheder, organisationer og virksomheder
 • Studieture for tyske delegationer til Danmark med fokus på offentlig digitalisering

Profil

Du har en relevant kandidatgrad, f.eks. samfundsvidenskabelig, og behersker ubesværet tysk, samt dansk, svensk eller norsk på forhandlingsniveau. Derudover skal du besidde følgende faglige kvalifikationer:

 • Interesse for og indgående forståelse af digitalisering, herunder de tekniske aspekter såvel som forretningsmæssige udfordringer og muligheder
 • Forståelse af digitalisering af offentlig forvaltning og minimum 3-5 års erfaring inden for digitalisering fra en offentlig dansk myndighed, interesseorganisation, virksomhed eller fra rådgivningsbranchen

Derudover vil det være en fordel, hvis du har følgende kvalifikationer:

 • Solidt kendskab til de danske erhvervskompetencer på det digitale område og netværk til relevante virksomheder og organisationer
 • Forståelse for de regulerings- og markedsmæssige muligheder og udfordringer i Tyskland
 • Stærke kommunikationsevner – både som oplægsholder og som online kommunikator

Ud over de faglige kvalifikationer fordrer stillingen, at du kan nikke genkendende til følgende kompetencer:

 • Diplomatiske evner og god til at skabe og vedligeholde netværk
 • Kommercielt mind-set og evne til at se muligheder for danske løsninger og kompetencer - gerne erfaring med rådgivning og eksportfremme
 • Ambitiøs og resultatorienteret
 • Igangsætter, proaktiv, handlekraftig, opsøger selv opgaver og er selvstændig i opgavevaretagelsen, også når der er mange bolde i luften
 • Stærk analytisk kapacitet og overblik, lyst og evne til at dele viden og lære nyt
 • Gode samarbejdsevner, omstillingsparathed samt evne og lyst til at skabe og udvikle netværk på tværs af kulturer, institutioner og den offentlige og private sektor

Vilkår

Du bliver ansat i handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin og indgår i ambassadens stab på i alt 43 medarbejdere. Du vil være underlagt ambassadørens ledelse og i det daglige referere til lederen af handelsafdelingen i Berlin samt indgå i vores Public Sector team. Du vil indgå i The Trade Council’s tyske organisation og vil arbejde tæt sammen med vores kolleger i Hamborg, München og Berlin, der i fællesskab dækker sektorerne: Fødevarer, Maskiner og Underleverancer, Energi, Miljø og Vand, Sundhed, og TECH.

The Trade Council udfører eksportrådgivning mod betaling, og der er til rådgivningsarbejdet knyttet en række fælles resultatmål, herunder værdiskabelse og indtjening.

Du ansættes som lokalansat på ambassaden for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse.
Løn i henhold til kvalifikationer efter individuel aftale.

Der må påregnes en del rejseaktivitet i Tyskland og til Danmark.

Forventet tiltrædelse

1. maj 2019 eller snarest derefter. Ansættelsen kræver sikkerhedsgodkendelse fra de danske myndigheder.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er mandag den 18. marts 2019.
Motiveret ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes til Danmark Ambassade i Berlin pr. e-mail til beramb@um.dk eller pr. post til:
Danmarks Ambassade, Rauchstr. 1, D-10787 Berlin

Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Kontakt

Du kan læse om The Trade Council på www.thetradecouncil.dk og om Udenrigstjenestens eksportfremmearbejde i Tyskland på http://tyskland.um.dk. Har du brug for yderligere oplysninger eller spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af ambassadens handelsafdeling, Thomas Jørgensen, på +49 30 5050 2100 eller thojor@um.dk.

Om os

Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde.

Udenrigsministeriet – The Trade Council åbner dørene for dansk erhvervsliv til markeder verden over. Som medarbejder i The Trade Council har du en international hverdag i krydsfeltet mellem erhvervsliv og diplomati. Derved skaber du merværdi for Danmark og baner vejen for international vækst i dansk erhvervsliv. The Trade Council har bl.a. over 250 eksportrådgivere, der er arbejder på Danmarks ambassader, handelskontorer og generalkonsulater i over 60 lande, hertil desuden seks innovationscentre.