Spring til indhold

Ambassaden i Berlin søger junior eksportrådgiver inden for fødevarer og landbrug

Kan du identificere markedsmuligheder for danske virksomheder i Tyskland inden for fødevarer og landbrug? Kan du udarbejde markedsanalyser, finde potentielle samarbejdspartnere og kunder og åbne dørene i den tyske engros-, detail- og foodservicesektor for danske producenter og leverandører af fødevarer? Kan du planlægge og gennemføre større arrangementer og fælles eksportfremstød, herunder arrangere danske fællesstande på førende tyske messer? Hvis ja, så er det måske dig, vi leder efter til stillingen som lokalansat junior eksportrådgiver på ambassaden i Berlin.

Beskrivelse
Eksportrådet i Tyskland rådgiver danske virksomheder om de kommercielle muligheder på det tyske marked samt i Østrig og Schweiz. Junior eksportrådgiveren vil indgå i teamet for fødevarer og landbrug. Teamet rådgiver danske virksomheder om eksportmuligheder på Danmarks største eksportmarked, Tyskland. Du vil således i samarbejde med kolleger fra de danske repræsentationer i Berlin, Hamborg og München, skulle identificere muligheder for dansk erhvervsliv i Tyskland, præsentere markedsmulighederne for danske virksomheder, og i din rådgivning af virksomhederne være med til at sikre, at de får et solidt fodfæste på det tyske marked. Det betyder, at du skal være i stand til at identificere de rette tyske samarbejdspartnere og få dem til at se værdien i at samarbejde med danske eksportører. Endelig vil junior eksportrådgiveren i samarbejde med teamets øvrige kolleger bistå med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af større eksportfremstød, herunder kontakt til og koordination med involverede organisationer og virksomheder.

Som junior eksportrådgiver vil du blandt andet komme til at arbejde med rådgivning af og støtte til danske virksomheder gennem markedsundersøgelser, etablering af kontakt til potentielle samarbejdspartnere, offentlige institutioner og myndigheder samt gennemførelse af messedeltagelse og seminarer for danske virksomheder. Derudover vil du skulle bistå i forbindelse med markeds- og konkurrentovervågning og bidrage til den politiske rådgivning inden for rammen af ambassadens public affairs-arbejde. Endvidere vil du indgå i samarbejdet med relevante danske organisationer og ressortministerier samt deltage i planlægningen og gennemførelsen af ministerbesøg.

Vi søger en medarbejder, der kan holde en række forskelligartede projekter kørende på samme tid uden at miste overblikket – og som besidder stærke samarbejdsevner.

Kvalifikationer

  • Du har en relevant eksportorienteret eller samfundsvidenskabelig uddannelse.
  • Du har et bredt kendskab til Tyskland og det tyske marked, herunder de markedskræfter og forhold, der gør sig gældende i den tyske fødevareindustri, detailsektor og foodservice.
  • Du er kommercielt orienteret, kan identificere forretningsmuligheder og har en god forståelse for de muligheder og udfordringer, dansk erhvervsliv står overfor i Tyskland.
  • Du er engageret, udadvendt, initiativrig, innovativ og resultatorienteret samt besidder gode samarbejdsevner.
  • Du er systematisk og kan holde overblikket i pressede situationer.
  • Du kan skabe tætte og systematiske kunderelationer hele vejen – fra proaktivt salg til gennemførelse af opgaverne, herunder strategiske markedsopgaver.
  • Du behersker dansk, tysk og engelsk i skrift og tale.

Vilkår

Eksportrådet udfører eksportrådgivning mod betaling, og der er til stillingen knyttet en række både personlige og fælles resultatmål, herunder værdiskabelse og indtjening.

Du ansættes som lokalansat på ambassaden for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse.

Løn i henhold til kvalifikationer efter individuel aftale.

Forventet tiltrædelse
1. september 2017 eller snarest derefter. Ansættelsen kræver sikkerhedsgodkendelse fra de danske myndigheder.

Ansøgningsfrist
Torsdag den 3. august 2017 kl. 12:00.
Udvalgte kandidater vil blive indkaldt til samtale på ambassaden i Berlin umiddelbart herefter.

Ansøgning
Motiveret ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes til Danmark Ambassade i Berlin pr. email til beramb@um.dk eller pr. post til

Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
D – 10787 Berlin

Kontakt
Du kan læse om Eksportrådet på http://eksportraadet.um.dk om Udenrigstjenestens eksportfremmearbejde i Tyskland på http://tyskland.um.dk. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte lederen af ambassadens handelsafdeling Thomas Jørgensen, +49 30 5050 2100.

Om os
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde.

Udenrigsministeriet - Eksportrådet åbner dørene for dansk erhvervsliv til markeder verden over. Som medarbejder i Eksportrådet har du en international hverdag i krydsfeltet mellem erhvervsliv og diplomati. Derved skaber du merværdi for Danmark og baner vejen for international vækst i dansk erhvervsliv. Eksportrådet har bl.a. over 250 eksportrådgivere, der er arbejder på Danmarks ambassader, handelskontorer og generalkonsulater i over 60 lande, hertil desuden seks innovationscentre.