Spring til indhold

Ambassaden i Berlin søger to AC-medarbejdere til at understøtte ambassadens arbejde med økonomisk diplomati og Global Public Affairs. Fokusområder: transport og sundhed

Er du interesseret i at åbne døre for danske virksomheder og organisationer på Danmarks største eksportmarked? Ser du muligheder ved at kombinere politisk viden om tyske forhold med kommerciel rådgivning af dansk erhvervsliv? Hvis ja, er det måske dig, vi leder efter til én af de to ledige stillinger som lokalansat medarbejder ved ambassaden i Berlin.

Generelt om stillingerne

Et vigtigt element i regeringens strategi for Tyskland er at opprioritere indsatsen inden for økonomisk diplomati samt den politisk-kommercielle rådgivning af danske virksomheder, Global Public Affairs (GPA). På den baggrund søger ambassaden i Berlin to AC-medarbejdere til at indgå i ambassadens GPA-arbejde. Her vil du være med til at fremme dansk erhvervslivs interesser i Tyskland i forhold til myndigheder og politiske processer på tværs af sektorer. Du vil deltage i udarbejdelsen af analytiske opgaver og rapporter for danske virksomheder, ligesom du vil deltage i planlægningen og gennemførelsen af VIP-events, rundbordssamtaler mv. mellem aktører fra den politiske scene i Tyskland og repræsentanter fra det officielle Danmark og fra dansk erhvervsliv. I den sammenhæng vil du ligeledes bistå med taleskrivning, udarbejdelse af relevant baggrundsmateriale og andre administrative opgaver, herunder indhentning af informationer fra tyske myndigheder og samarbejdspartnere.

Et særligt fokusområde for den ene stilling vil være transportpolitik og i særdeleshed Femern Bælt-forbindelsen, hvor du i tæt samarbejde med relevante danske aktører vil følge og understøtte projektet.

Den anden stilling vil især have fokus på sundhedssektoren med henblik på at understøtte dialogen mellem danske og tyske myndigheder samt rådgive og bistå danske virksomheder i sundhedssektoren.

Stillingerne er forankret i ambassadens handelsafdeling, der er en del af The Trade Council. Trade Council i Tyskland rådgiver danske virksomheder om kommercielle muligheder på det tyske marked og har medarbejdere placeret i Berlin, Hamborg og München, der i fællesskab dækker hele det tyske marked samt Østrig og Schweiz.

Endvidere vil du indgå i ambassadens tværgående arbejde mellem sektionerne, herunder samarbejde med ambassadens politisk-økonomiske afdeling, forsvarsafdelingen samt presse-, kultur- og kommunikationsafdelingen.  

Kvalifikationer

  • Du har en relevant – gerne samfundsvidenskabelig eller juridisk – uddannelse. For sundhedsstillingen vil en baggrund som sundhedsøkonom være særlig relevant.
  • Du har en god forståelse for de muligheder og udfordringer, dansk erhvervsliv står over for i Tyskland.
  • Du har en god politisk fornemmelse og et godt kendskab til de politiske forhold i Tyskland, til de politiske processer og spilleregler og kan identificere nøglepersoner og beslutningstagere.
  • Du er engageret, teamorienteret, udadvendt, initiativrig og resultatorienteret.
  • Du taler og skriver flydende dansk og tysk, gerne på modersmålsniveau, og har gode analytiske og formidlingsmæssige evner.
  • Du er fleksibel og evner at arbejde selvstændigt og effektivt – også under tidspres.
  • Erfaring fra en offentlig dansk eller tysk myndighed, interesseorganisation, virksomhed, rådgivningsbranchen eller fra en politisk ledet organisation vil være en stor fordel, men er ingen forudsætning.
  • Erfaring fra og/eller viden om udvalgte regulerede sektorer i Tyskland, så som transport, sundhed, energi, byggeri eller fødevarer, vil ligeledes være en fordel, men er ingen forudsætning.

Vilkår

The Trade Council udfører eksportrådgivning mod betaling, og der er til det kommercielle arbejde knyttet en række resultatmål såsom værdiskabelse for virksomhederne og indtjening m.v.

Du ansættes som udgangspunkt for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn i henhold til kvalifikationer efter individuel aftale.

Forventet tiltrædelse

Primo november 2018 eller snarest derefter.

--- ooo OOO ooo ---

Ansøgningsfrist

Fredag den 28. september 2018.
Udvalgte kandidater vil blive indkaldt til samtale på ambassaden i Berlin umiddelbart herefter.

Ansøgning

Motiveret ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes til Danmarks Ambassade i Berlin pr. e-mail til beramb@um.dk eller pr. post til
Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
D – 10787 Berlin

Det skal fremgå tydeligt, hvilken af de to stillinger der er tale om.

Skriv i emnefeltet:

  • Fokusområde: Transport
  • Fokusområde: Sundhed

Ligestilling

Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Kontakt
Du kan læse om The Trade Council på www.thetradecouncil.dk og om Udenrigstjenestens eksportfremmearbejde i Tyskland på http://tyskland.um.dk. Har du brug for yderligere oplysninger eller spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af ambassadens handelsafdeling, Thomas Jørgensen, på +49 30 5050 2100 eller thojor@um.dk.

Om os

Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde.
Udenrigsministeriet – The Trade Council åbner dørene for dansk erhvervsliv til markeder verden over. Som medarbejder i The Trade Council har du en international hverdag i krydsfeltet mellem erhvervsliv og diplomati. Derved skaber du merværdi for Danmark og baner vejen for international vækst i dansk erhvervsliv. The Trade Council har bl.a. over 250 eksportrådgivere, der er arbejder på Danmarks ambassader, handelskontorer og generalkonsulater i over 60 lande, hertil desuden seks innovationscentre.