Spring til indhold

Kongeriget Danmark og Arktis

Mange mennesker udenfor kongeriget er sandsynligvis ikke bevidste om, at den danske relation til Arktis eksistere. Denne forbindelse er afledt af Rigsforbundet, som består af Danmark, Grønland og Færøerne. Disse lande udgør tilsammen Danmarks kongerige.    

''

I dette forbund har kongeriget og befolkningen igennem flere år forsøgt at udvikle moderne og bæredygtige samfund, som er baseret på demokratiske principper. Det oprindelige mål har aldrig været tabt af syne: En udvikling af Arktis og det eksisterende potentiale for selvstændig vækst og samfundsmæssig selvforsørgelse. I dag diskuterer og erfaringsudveksler de tre lande intensivt omkring spørgsmål om fremtidens økonomiske udsigter og om social ansvarlighed. Med baggrund heri igangsættes en udvikling, der først og fremmest skal være til nytte for borgerne i Arktis, men som samtidig er i harmoni med beskyttelsen af den enestående natur.

''

De markante klimaforandringer og de heraf kommende udfordringer og muligheder har gjort den Arktiske region til genstandsfelt for verdenspolitikken. Regionens fem nabostater - USA, Rusland, Canada, Norge og kongeriget Danmark – har siden 1996 bestræbt sig på at ballancere deres interesser i Arktis i det såkaldte Arktiske råd. For at finde en løsning på udfordringerne omkring sikkerhedspolitik og bæredygtig anvendelse af naturressourcerne er der i fremtiden brug for mange drøftelser i dette råd. Idet staterne Tyskland, Frankrig eller Kina fungerer som officiel observatør i det Arktiske råd, tilføres diskussionen om regionen en global dimension.

 ''

Du kan læse mere her.

Kontakt:

Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
D-10787 Berlin

 

Tlf: +49 30 5050 2000
Fax: +49 30 5050 2050
E-Mail: beramb@um.dk

 

Presse og kulturafdelingen kan kontaktes på:

 

Tlf (direkte):
+49 30 5050 2201, 2202 og 2203