Spring til indhold

Kultursiderne

Igennem mange år har Danmark, som mange andre lande styrket temaet kultur – frem for alt med blik for de økonomiske og brandingmæssige fordele. På de følgende sider kan der læses om et udvalg af de kulturprojekter, som er startet på den kongelige danske ambassade i Tyskland. Desuden findes der informationer om kultur for børn og unge samt det nordiske samarbejde på kulturområdet.

''

De europæiske samfund har forandret sig radikalt indenfor de sidste 30 år. I England og i det tyske Ruhrgebiet er gamle industriområder i stigende omfang blevet transformeret til nye spændende kulturområder for at gøre op med det 21. århundredes strukturelle forandringer.

Danmarks kulturelle og kreative styrke bygger på de danske designtraditioner, der i 1950erne og 1960erne var førende på den internationale scene. Denne position er siden blevet fastholdt og endda styrket. Design i Danmark var og er stadig så meget mere end blot en formskøn stol eller en kunstfærdig vase.

Den danske forståelse af kultur og kreativitet omfatter kunstområderne: film, litteratur, teater og mode. De seneste år er kulturforståelsen dog ydermere blevet tillagt ”New Nordic Cousine”, der nyder stor international opmærksomhed og ros.

I århundreder har Danmark og Tyskland vedligeholdt tætte kulturelle forbindelser. Danske kunstnere har til alle tider søgt inspiration i Tyskland. Flere indflydelsesrige personer lige fra Søren Kirkegaard til Per Kirkeby og videre til Olafur Eliasson samt Agnes Obel har alle levet og ladet sig inspirere i Tyskland. Desuden præsenterer danske institutioner regelmæssigt tysk kunst og kultur.

På denne del af vores hjemmeside findes der nyheder vedrørende temaet ”kultur”. Endvidere findes her information om den danske ambassades kulturprojekter, der enten skabes i samarbejde med tyske partnere eller under ambassadens egen forvaltning.

Kontakt os gerne med spørgsmål eller forslag: Kultur- og Presseafdelingen, Tel: (030) 5050-2201,-2202,-2203.

Kontakt:

Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
D-10787 Berlin

 

Tlf: +49 30 5050 2000
Fax: +49 30 5050 2050
E-Mail: beramb@um.dk

 

Presse og kulturafdelingen kan kontaktes på:

 

Tlf (direkte):
+49 30 5050 2201, 2202 og 2203