Spring til indhold

Sektorer i fokus

Eksportrådet producerer og opdaterer løbende en række sektoranalyser, som kan downloades fra det særlige site "Markedsinformation".

Tyskland er som den største handelspartner et meget væsentligt marked for Danmark. I 2014 nåede vareeksporten fra Danmark til Tyskland et rekordbeløb på DKK 110 mia., hvilket udgjorde en stigning på 8,2 % i forhold til 2013. Hvis hertil lægges eksporten af serviceydelser, nåede den samlede danske eksport til Tyskland op på næsten DKK 150 mia.

Eksporten til Tyskland er generelt bredt fordelt på alle varegrupper, men især fødevarer, kraftmaskiner & motorer, maskiner, medicin & pharmaprodukter, metalvarer og beklædningsgenstande skal fremhæves. Særligt underleverancer til den tyske eksportindustri har stor betydning. Herigennem deltager en lang række små og mellemstore danske virksomheder indirekte i eksport til de nye store vækstlande som f.eks. Kina og Indien. I 2014 bidrog især eksporten af vindteknologi til væksten i eksporten til Tyskland. I 2014 fordelte vareeksporten til Tyskland sig på følgende hovedområder: 33 % inden for maskiner og transport, 22 % fødevarer, 9 % energi og råstoffer, 11 % halvfabrikata, 10 % pharma og kemikalier samt 15 % færdigvarer.

Dansk eksport klarer sig særlig godt i de nordlige delstater (Slesvig-Holsten, Hamburg, Niedersachsen og Bremen), mens eksporten især til de to folkerige og meget velstående delstater i Sydtyskland, Bayern og Baden-Württemberg, er beskeden, hvorfor der synes at være gode muligheder for øget afsætning. Sydtyskland byder endvidere på ét af Europas førende innovations- og forskningsmiljøer og et stærkt start-up-miljø, hvilket giver muligheder for danske virksomheder med behov for samarbejdspartnere til produkt- og vidensudvikling samt kapital.

Benyt venligst nedenstående links.