Spring til indhold

Forretningskultur

De mentalitetsmæssige forskelle mellem Danmark og Tyskland er ofte større end man umiddelbart tror og bør på ingen måde undervurderes.

I kommunikationen mellem forretningsforbindelser er tiltaleformen som oftest De (Sie). Det gælder ikke blot mellem repræsentanter for to forskellige virksomheder, men også mellem kolleger. Især mellem medarbejderen og dennes foresatte vil der oftest være en vis distance, som bl.a. bevirker, at de pågældende sjældent vil tiltale hinanden med du.


Påklædningen hos folk vil afhænge af den virksomhedstype, som de arbejder for. Dog er man i tysk erhvervsliv generelt set mere formel, end tilfældet er i Danmark. Eksempelvis vil ledelsen og (højere) funktionærer som regel være iført jakkesæt/spadseredragt. Det gælder især, hvis de pågældende begiver sig til arrangementer uden for virksomheden. Det vil derfor som oftest blive forventet, at den danske forretningsforbindelse vil være iført jakkesæt/spadseredragt, når man mødes i forretningsmæssig sammenhæng. Det gælder, hvad enten mødestedet måtte være i Danmark eller Tyskland.

Ved møder og arrangementer er det vigtigt at overholde mødetidspunktet.  Punktlighed og pålidelighed kan også betegnes som en tysk dyd i forretningsmæssig sammenhæng, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at der gøres meget ud af mødeforberedelsen. Det samme bliver forventet af forretningsforbindelser. Aftaler, også mødeaftaler m.v., bør altid bekræftes skriftligt.

Disciplin og en seriøs/alvorlig tilgang til tilværelsen er også et tysk særkende. Det indebærer, at tyske kontakter ofte giver indtryk af at være tilbageholdende eller undertiden endog uvenlige. Meget ofte vil et nærmere bekendtskab dog afsløre, at det på ingen måde er tilfældet.

Ved telefoniske henvendelser præsenterer de fleste sig i forretningsmæssig sammenhæng ved deres efternavn. I private sammenhænge er der en tendens til, at stadigt flere blot giver sig til kende med et hallo.

Generelt set forventes man at kunne kommunikere på tysk med tyske forretningsforbindelser. Det fremmedsprog, der nyder størst udbredelse, er engelsk.