Spring til indhold

Tyskland som marked

Nabolandet syd for grænsen betragtes af mange danske virksomheder som et attraktivt, udvidet hjemmemarked, og det er der mange gode grunde til: geografisk nærhed, stort marked, kulturel lighed, let markedsadgang samt langvarige handelsrelationer mellem Danmark og Tyskland er blot nogle få.

Tyskland er kommet godt igennem krisen, og økonomien har vist sig at være robust til trods for de igangværende internationale spændinger og uroen på finansmarkedet. Det tyske BNP steg således samlet set med 1,6 % i 2014 og opnåede dermed den højeste vækstrate siden 2011. Den positive udvikling skyldes især en stærk eksport og en høj efterspørgsel på hjemmemarkedet som resultat af høj beskæftigelse, stigende lønninger og en lav arbejdsløshed. Disse faktorer forventes også at bidrage til væksten i 2015. Ifølge forbundsregeringens seneste prognose kan der ventes en vækst på 1,8 % i både 2015 og 2016.

I forhold til forretningsklimaet ligger de tyske virksomheders vurderinger af forretningssituationen overordnet set på et positivt niveau, selvom den geopolitiske uro og den svage udvikling i eurozonen har lagt en dæmper på virksomhedernes investeringsvillighed. Stemningen begyndte dog at stige mærkbart omkring slutningen af 2014, bl.a. som resultat af de faldende oliepriser og en favorabel valutakurs. Ifølge de seneste målinger af forretningsklimaet ser de fleste sektorer således generelt positivt på de aktuelle forretningsbetingelser. Særligt inden for industri, service og engrossalg er virksomhederne i stigende grad optimistiske med hensyn til fremtidsudsigterne.

På energiområdet lancerede den tyske regering i september 2010 et nyt energikoncept, ”Energiewende”, for Tyskland gældende frem til år 2050. Regeringen tilstræber med energikonceptet at give et samlet bud – teknologisk, økonomisk, økologisk og samfundsmæssigt – på en vision for et tilnærmelsesvis CO2-neutralt Tyskland i 2050.

Energikonceptet indebærer, at samtlige tyske kernekraftværker vil blive taget ud af brug senest i slutningen af 2022. Samtidig har forbundsregeringen en målsætning om, at vedvarende energi skal udgøre 35 % af den samlede energiproduktion i 2020 mod 17 % i dag. For at sikre ressourcer til gennemførelse af de forskellige initiativer oprettes der en miljø- og energifond, hvor der fra 2011 årligt er tilført ca. EUR 300 mio. Forbundskansler Angela Merkel har sat sig som mål, at Tyskland på verdensplan skal være førende på miljø- og energiområdet.

Opdateret: 24.9.2015