Spring til indhold

Factbook Care: Rapport om den tyske sundheds- og ældresektor

26.01.2016  15:18

Det tyske marked for ældrepleje vokser og står over for betydelige investeringer frem mod 2030. Danske aktører kan få del i udviklingen, men det kræver indgående viden om den tyske sundhedssektor.

Eksportrådet har publiceret ”Factbook Care”, som er en unik samling af informationer, tips og gode råd til, hvordan danske aktører kan få del i udviklingen på sundheds- og plejeområdet i Tyskland, skrevet af en tysk ekspert på området.

I hvilken retning bevæger sig de forskellige former for løsninger til fremtidens alderdomsboliger, og i hvor høj grad spiller den højteknologiske udvikling en rolle? Hvilke muligheder og risici vil der være for danske industrivirksomheder, serviceudbydere og investorer? Disse og flere spørgsmål besvares i Factbook Care.

Bogen henvender sig især til virksomheder samt offentlige aktører og danner et godt grundlag for strategiske beslutninger.

Factbook Care giver:

  • Overblik over sundheds- og plejemarkedet i Tyskland
  • Gennemgang af forskellige boligformer og tyske segmenter i vækst
  • Megatemaer: Ambulant Assisted Living, Hygiejne og Healing Architecture 
  • Data vedrørende serviceboliger, stationære plejeindretninger og hjemmeboliger for ældre mennesker
  • Tips og gode råd før en indtræden på det tyske sundhedsmarked
  • Vejledning til en god virksomhedspræsentation egnet til fremstød på diverse messer og kongresser

Baggrundsinformationer vedrørende markedsudviklingen 
Pris: 1.500 DKK.

Køb Factbook Care ved at sende en e-mail til: mucgkl@um.dk

HVIS DU VIL VIDE MERE
Det danske konsulat i München
Judith Niehaus
Tlf.: 0049 89 54 58 54 13
E-mail: judnie@um.dk