Spring til indhold

Droner på Innovation Centre Denmarks dagsorden

19.10.2017  09:57

Innovation Centre Denmarks interesse for droneforskning er ansporet af den danske regerings nationale strategi for droner, som blev offentliggjort i september 2016, samt ny lovgivning fra marts samme år, som skal ”skabe klarhed om virksomheders brug af droner under hensyn til flysikkerhed og privatlivets fred”. Regeringens strategi har blandt andet fokus på udviklingen af nye produktivitets- og vækstfremmende teknologier, jobskabelse og på at støtte internationalt samarbejde inden for droneforskning.

Derfor er droner også på dagsordenen hos Innovation Centre Denmark. I sidste uge - fra d. 10.-12. oktober - samarbejdede afdelingerne fra München og Seoul om en forskningsworkshop i anledning af TUS Nordics dronekonference i Odense. Her var fokus på industriel anvendelse af droner inden for konstruktion, landbrug, produktion, offshore samt energi- og miljøteknologi. I alt 22 forskere fra Danmark, Tyskland og Sydkorea deltog i ICDK’s workshop.

Forud for konferencen havde ICDK Munich i marts gennemført deres første succesfulde droneworkshop i München med deltagelse fra danske og tyske universiteter, teknologiske institutter og virksomheder. I alt 25 eksperter deltog, herunder virksomheder fra luftfartsindustrien som Airbus og DELTA samt non-profit organisationen Definetz e.V., som udvikler en teknologi, der gør det muligt for droner akut at levere defibrillatorer til hjertepatienter. Den tyske droneindustri var desuden repræsenteret gennem brancheorganisationen bavAIRia e.V.

Regeringen har i forbindelse med udgivelsen af den nationale dronestrategi afsat 30 millioner til forskningsinitiativer, og der er på nuværende tidspunkt blevet åbnet forskningscentre for droneteknologi ved Aalborg Universitet, Syddansk Universitet samt DTU Space.

I 2017 har regeringen allokeret yderligere 24,5 millioner kroner til forskning og innovation målrettet danske klynger og GTS-institutter, som skal være med til at gøre Danmark til en førende nation i udviklingen af droneteknologi. Derudover har UAS Denmark ved Odense etableret sig som et af Europas førende testcentre for droneflyvning. Specielt muligheden for at foretage testflyvninger over havet nyder stor bevågenhed fra de sydtyske virksomheder.

For at følge op på den stigende interesse for droneforskning har Innovation Centre Denmark udarbejdet en rapport om aktuel droneforskning i Tyskland, ligesom der arbejdes på en studietur til Sydtyskland for danske forskere og virksomheder med interesse i at få et indblik i tyske dronemiljøer- og forskning.