Spring til indhold

Ambassaden i Berlin vært for digitaliseringskonference

15.11.2016  17:18

''

Ambassaden i Berlin var for første gang vært for en digitaliseringskonference med det formål at danne platform for dansk-tyske erfaringsudvekslinger inden for området digitalisering af den offentlige sektor. Som ambassadør Friis Arne Petersen fremhævede i sin åbningstale, er Danmark internationalt anerkendt som digital frontløber og har gennem flere årtier arbejdet intensivt med digitalisering af den offentlige sektor. Sideløbende er digitalisering i Tyskland kommet på dagsordenen, hvilket også afspejlede sig blandt  konferencens mange deltagere, som hovedsageligt bestod af repræsentanter fra tyske ministerier og styrelser på både føderalt og delstatsniveau.

Hovedtaler var Statssekretær Klaus Vitt fra det tyske indenrigsministerium, og forbundsregeringens ansvarlige for digitalisering, der kunne berette om digitaliseringsudviklingen på føderalt niveau, som skal understøtte udvikling på alle forvaltningsniveauer i Tyskland. Direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Lars Frelle-Petersen, kunne herefter bidrage med sine erfaringer inden for digitalisering af den danske offentlige sektor, som er sket i samarbejde med den private banksektor og på tværs af niveauer, kommuner, regioner og stat. Hertil understregede han vigtigheden i netop det tværgående samarbejde for at lykkes.

Konferencens oplæg og paneldiskussion stillede derudover skarpt på tre overordnede emner, der omhandlede god borgerservice, effektive digitale arbejdsgange samt digitalisering som en fælles indsats i den offentlige og private sektor.

Konferencen bidrog på positiv vis til omfattende erfaringsudveksling og videndeling med henblik på styrkelse af det eksisterende samarbejde mellem Danmark og Tyskland, ligeså vel som det skabte god dialog mellem relevante aktører og politiske beslutningstagere inden for digitaliseringsområdet i henholdsvis Danmark og Tyskland.