Spring til indhold

Femern A/S afleverer svar i Tyskland

15.02.2017  12:04

Den tyske godkendelsesmyndighed har nu ansvaret for at tilrettelægge den videre proces. Femern A/S har i samarbejde med mere end 40 højt specialiserede rådgivningsvirksomheder, heraf 25 fra Tyskland, udarbejdet en ansøgning om tysk byggetilladelse af Femern-tunnelen på 14.000 siders teknisk dokumentation. Anerkendte tyske eksperter inden for miljø, sikkerhed og byggeteknik har udarbejdet grundlaget for ansøgningen. Desuden har tyske advokater med speciale i myndighedsgodkendelse af store infrastrukturprojekter gennemgået alle centrale dele af ansøgningen.

For yderligere information henvises til Femern A/S hjemmeside.