Spring til indhold

Midlertidig grænsekontrol fortsætter frem til november 2016

01.06.2016  12:04

Sammen med Sverige, Tyskland, Østrig og Frankrig lagde Danmark i begyndelsen af maj pres på Europa-Kommissionen for at kunne opretholde grænsekontrollen i yderligere seks måneder.

Europa-Kommissionen og EU’s ministerråd har nu imødekommet dette ønske, så Danmark, Sverige, Tyskland, Østrig og Norge kan opretholde den midlertidige grænsekontrol.

Den danske regering har på den baggrund i dag oplyst Europa-Kommissionen, EU-Parlamentet og de øvrige medlemsstater om, at Danmarks grænsekontrol opretholdes indtil den 12. november 2016.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:
”I den nuværende situation, hvor der stadig ikke er fundet en holdbar løsning for at sikre Europas ydre grænser, er jeg glad for, at vi nu har mulighed for at opretholde grænsekontrollen frem til i hvert fald den 12. november 2016. Vi er nødt til at passe på vores egne grænser, indtil der er fundet fælles løsninger i EU-regi.”