Spring til indhold

Undervisningsministeren er på studietur med erhvervsuddannelserne Nyhed

03.04.2017  11:25

Selv om både Østrig, Schweiz og Danmarks erhvervsuddannelsessystem er kendetegnet ved veksling mellem at være på skolen og i virksomheder, er der områder, hvor Danmark kan lære af Østrig og Schweiz. Derfor har undervisningsministeren inviteret repræsentanter fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, erhvervsuddannelsesinstitutioner, elevorganisationer og forskere med på en studietur til Wien og Bern den 3.-4. april.

Studieturens dagsorden er at få inspiration til den fortsatte udvikling af de danske erhvervsuddannelser, hvordan uddannelserne kan blive mere attraktive for de danske unge og hvordan indholdet i uddannelsen på skolerne og i virksomhederne kan blive endnu bedre.

Programmet for studieturen er pakket tæt med møder mellem centrale erhvervsuddannelsesaktører i Østrig og Schweiz. Delegationen skal mødes med undervisningsmyndigheder, sociale myndigheder, de sociale partnere og uddannelsesforskere inden for uddannelsesområdet. Der bliver også lejlighed til at mødes med undervisningsinstitutioner og virksomheder, som dækker forskellige elever med forskellige forudsætninger og uddannelsestilbud. I løbet af turen vil delegationen blive præsenteret for den aktuelle udvikling af uddannelserne i de to lande, uddannelsernes opbygning og organisering, aktuelle udfordringer og tiltag med særligt fokus på blandt andet stærke og svage elever, frafald og trivsel samt samarbejdet mellem skole og virksomheder. Partnernes rolle og ansvar på nationalt og regionalt niveau, herunder blandt andet udvikling af uddannelser og lærlingeuddannelser i virksomheder samt praktikpladser står også højt på studieturens dagsorden.

Østrig og Schweiz har i lighed med Danmark en lang tradition for vekseluddannelse i deres erhvervsuddannelsessystemer, som også er baseret på inddragelse af arbejdsmarkedets parter. En af forskellene er dog, at de to landes erhvervsuddannelsessystemer også har en stærk regional forankring med kontakt til virksomhederne. Andelen af unge i Østrig og Schweiz, der vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse, er højere end i Danmark, og flere erhvervsuddannelseselever får studiekompetence til fortsat uddannelse. Der er ligheder i de to landes erhvervsuddannelsessystemer og erfaringer med de unge, men også forskelle, for eksempel er erhvervsuddannelsernes status bedre i Schweiz.

Fakta
I 2015 indgik Danmark med blandt andet Østrig og Schweiz et projektpartnerskab under ERASMUS+ for at fremme vidensdeling og samarbejde om lærlingebaseret erhvervsuddannelse for at udvikle egne erhvervsuddannelser. Projektet blev afsluttet i 2016 med lancering af en digital værktøjskasse, som giver et overblik over landenes erhvervsuddannelser.