Spring til indhold

Positiv 2016-prognose for den tyske bygge- og anlægssektor

26.02.2016  10:40

 ""

De to hovedorganisationer i den tyske byggebranche, Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) og Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), er optimistiske på byggebranchens vegne, når det kommer til dette års forventede omsætning. De regner på nuværende tidspunkt med en omsætningsvækst på 3 pct. i 2016, hvilket svarer til en samlet omsætning på ca. 103 mia. euro. De tyske hovedorganisationer forudser fremgang inden for boligbyggeri og offentligt byggeri.

Med en forventet omsætningsvækst på 5 pct. vil boligbyggeri være det område, der vækster mest i 2016. Det stigende behov for byggeri af boliger skyldes hovedsageligt det høje antal flygtninge og den fortsatte befolkningsvandring mod byerne. I de tætbefolkede områder, såsom de tyske storbyer, er det til stadighed især boliger i den billigere prisklasse, der efterspørges.

Udover en stigning i antallet af boligbyggerier vil branchen, ifølge de to hovedorganisationer, også opleve vækst inden for offentligt byggeri. Dette skyldes bl.a., at den tyske regering i 2016 vil øge investeringerne i anlægsbyggeri med 14 pct. Som følge af regeringens planer forventes således en omsætningsvækst i offentligt byggeri på 4 pct. i indeværende år.

Mens der altså ses med optimisme på de ovennævnte områder i den tyske byggebranche, vil erhvervsbyggeri formentlig ikke kunne levere samme positive resultater. I år 2015 blev forventningerne til tysk erhvervsbyggeri ikke indfriet, og da de tyske virksomheder kun investerer moderat, ser det ikke meget bedre ud for 2016. Dermed forventer hovedorganisationerne på nuværende tidspunkt uændret omsætning på dette område.

Den generelle optimisme i den tyske byggebranche kan åbne nye muligheder for danske virksomheder, som med deres kompetencer inden for grønt byggeri står stærkt i Tyskland. Byggesektoren er ét af fokusområderne i den danske regerings nye tysklandsstrategi, som udenrigsminister Kristian Jensen lancerede d. 4 februar.

Vil du vide mere om byggebranchen på det tyske marked, så kontakt venligst

Danmarks Handelskontor i Hamborg
Thea Bundgaard
Eksportrådgiver
Mail: thebun@um.dk