Spring til indhold

Danmarks ambassade i Berlin får ny kommunikations- og kulturchef

08.07.2016  09:06

Regeringen har besluttet at styrke Danmarks officielle tilstedeværelse i Tyskland og gøre det lettere for danske virksomheder at få adgang til Danmarks største eksport-marked. Som led i det arbejde ønsker ambassaden i Berlin at opprioritere og udbygge sin kommunikationsstrategiske indsats og det høje niveau af kulturaktiviteter:

- I arbejdet med at brande Danmark og regeringens interesser i Tyskland er det afgø-rende, at ambassadens forskellige kommunikationstiltag spiller sammen. Det gælder især i forhold til erhvervslivet, kulturlivet og politiske aktører i Tyskland. Det er derfor naturligt, at ambassaden tilpasser sin kommunikation i forhold til strategiens nye målgrupper, siger Danmarks ambassadør i Berlin, Friis Arne Petersen.

Han fortsætter:

- Profileringen af Danmarks og regeringens aktuelle indsatsområder i Tyskland og Sydtyskland stiller krav til løbende at udvikle måden at kommunikere på. Ambassaden vil derfor øge indsatsen i forhold til nye medier, nye platforme og yngre målgrupper. Og her spiller kultursamarbejdet med Tyskland fortsat en stor og vigtig rolle. Vi glæder os til, at Jesper Schou-Knudsen skal være med til at styrke dette arbejde, fortæller Friis Arne Petersen.

Jesper Schou-Knudsen har i en lang årrække arbejdet med strategisk og politisk kommunikation. I sit tidligere arbejde som leder af kommunikationsenheden under Nordisk Ministerråds kommunikationsafdeling har han særligt arbejdet med profilering af Ministerrådets kultursamarbejde og med international branding. Schou-Knudsen har gennem mange af sine projekter haft tilknytning til Tyskland, har tidligere boet i Tyskland og taler flydende tysk. Af særlige interesser nævner han selv arkitektur og historie.

Selv siger Jesper Schou-Knudsen om sit nye job:

- Jeg glæder mig utroligt meget til at videreføre det høje niveau for ambassadens kommunikationsarbejde og kulturaktiviteter. Særligt ser jeg frem til at styrke og ud-bygge både synligheden og gennemslagskraften for ambassadens samlede aktiviteter - ikke bare i Berlin, men i hele Tyskland. Det bliver spændende at løfte den opgave sammen med ambassadens øvrige ansatte, fortæller Jesper Schou-Knudsen.

Yderligere information:
Souschef William Boe, tlf. +49 (0) 30 5050 2303