Spring til indhold

Hvordan skaber vi en stærk databeskyttelseskultur - dansk-tysk erfaringsudveksling ifm. EU’s databeskyttelsesdag

31.01.2018  09:49

''

Særligt i Tyskland spiller databeskyttelse en helt afgørende rolle for den digitale transformation. Aktuelt arbejder såvel offentlige myndigheder som virksomheder i Tyskland og i Danmark med at tilpasse den måde data behandles på, i overensstemmelse med den nye EU-databeskyttelsesforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.

"Vi har faktisk problemer med at forklare vores medarbejdere, at de gerne må arbejde med de indsamlede data, for de er så bange for at gøre noget forkert" var en at kommentarerne fra en tilhører under paneldiskussionen. Dette udsagn stod i en klar kontrast til den danske tilgang i København Kommune, hvor der er fokus på datas anvendelighed og en generel tillid til at medarbejdere ikke misbruger deres arbejdsfunktion til at tilgå data, som de ikke har ret til at se. Dertil italesatte Eskil Sørensen, Digitaliseringsstyrelsen, at den nye databeskyttelsesforordning har modnet Danmark. Der er skabt en bedre forståelse for omgang med data i offentlige myndigheder og blandt borgerne selv, og hertil har digital dannelse af ledere og medarbejdere har været helt central. Vibeke Iversen, København Kommune, tilføjede: "Det kræver tid og vedholdenhed, når databeskyttelseskulturen skal ind på rygraden af alle medarbejdere i en organisation". Desuden fremhævede hun vigtigheden af IKKE at overimplementere, en konstruktiv fejlkultur og inddragelse af alle medarbejdere er centrale succeskriterier.

Et andet omdrejningspunkt i diskussionen var den risikovillighed, Tyskland og Danmark hver især har ift. behandling af data. En af gæsterne fremhævede det paradoksale i, at man i Tyskland accepterer uheld med døden som følge som et vilkår i trafikken, mens de ift. behandling af data ingen risici vil løbe og insisterer på at opsætte uigennemtrængelige barrierer for at forhindre brug af data. Igen fremstod forskellen mellem Danmark og Tyskland i tilgangen til digitalisering tydeligt, og den danske risikovillighed, som har skabt balance mellem brugervenlighed og sikkerhed, var inspirerende for deltagerne. Jürgen Gökemeier, kommunalt driftscenter Minden-Ravensberg/Lippe, fremhævede i den forbindelse de tyske udfordringer med at få borgere til at benytte sig af de digitale løsninger, der allerede findes i Tyskland, f.eks. sikker mail (DE-Mail) og elektronisk ID, fordi de hverken var praktiske eller let tilgængelige - i stærk modsætning til Danmark. 

Arrangementet var et led i markedsføringen af Danmark som digitalt foregangsland, og blev gennemført i samarbejde med KMD, det tyske kommunalforbund samt digitalforbundet Bitkom. Blandt deltagerne var databeskyttelsesansvarlige fra en række tyske kommuner, ministerier, organisationer samt et forbundsdagsmedlem. Talerne var Eskil Sørensen, Digitaliseringsstyrelsen, Vibeke Iversen, Københavns Kommune, Jürgen Gökemeier, kommunalt driftscenter Minden-Ravensberg/Lippe.