Spring til indhold

Den tyske regering vil vide mere om den danske Tysklandsstrategi og mindretalspolitik

13.12.2016  14:56

Danmarks Tysklandsstrategi er et emne, Hartmut Koschyk vil høre mere om på møder med Tysklands ambassadør i Danmark, Claus Robert Krumrei, og direktør Reiner Perau fra det Dansk-Tyske Handelskammer i København.

Mindretalspolitikken i Danmark, Tyskland og EU, 100-året for folkeafstemningen i 1920 og Danmarks Tysklandsstrategi er emner på et møde med departementschef Christian Kettel Thomsen i Statsministeriet.

På et møde med Folketingets formand Pia Kjærsgaard og efterfølgende med andre medlemmer af Folketinget drøftes de gode relationer og mindretallene i det dansk-tyske grænseland, det gode naboskab hen over grænsen og samarbejdet mellem nationerne i Europa.