Spring til indhold

Smart Cities-konference i Berlin sætter fokus på sundhedsfremmende byplanlægning

18.10.2017  11:48

Konferencen var en anledning for danske og tyske byer til at udveksle erfaringer om nye og smarte løsninger i forhold til bl.a. byplanlægning, transport og sundhed. Et særligt fokus for konferencen var, hvordan man via byplanlægning kan gøre smarte byer sundere ved at inspirere til bevægelse. Teknologi blev sat i baggrunden og i stedet blev der lagt op til refleksioner over, hvordan byer kan blive gode at bo i. Konferencen var arrangeret i samarbejde med Novo Nordisk som del af virksomhedens ”Urban diabetes”-initiativ. De ca. 50 deltagere repræsenterede både lokale, regionale og nationale myndigheder samt forskere og NGO’er med viden og erfaring inden for byplanlægning.

Konferencens særlige fokus vakte opsigt blandt det tyske publikum. Konferencen tydeliggjorde og de store forskelle, der findes mellem Danmark og Tyskland ift. byplanlægning og sundhed, både ift. det politiske fokus, men også ift. en forståelse af hvorfor man bør arbejde med smart city-løsninger. De danske byer har fokus på at gøre byerne til et godt sted at leve, mens de tyske byer ofte har mere fokus på ny teknologi, dog uden at have samme parathed til at bruge ressourcer på nye initiativer.

Konferencen blev indledt af ambassadør Friis Arne Petersen, der påpegede, at den globale urbanisering fører til, at behovet for nytænkende byløsninger kun vil stige i fremtiden. I en keynote fremhævede Louise Kielgast fra arkitektfirmaet Gehl People, at det er afgørende at kigge på byens brugere, når man indrettede fremtidens byer. Det handler om byer i øjenhøjde og det er nødvendigt at tænke nyt for at bryde de gamle mønstre. Herefter fremhævede Professor Martin Knöll fra Darmstadts Tekniske Universitet en række måder, hvorpå man via byplanlægning kan inspirere byens indbyggere til at bevæge sig, bl.a. via såkaldte location-based games.

Konkrete eksempler på smart city løsninger blev præsenteret fra København, der fortalte om deres smarte gadebelysningssystem og intelligente lyskurver. Aalborg fremhævede smarte energisystemer og intelligente affaldscontainere og Berlin reflekterede over muligheder for at gøre byen sundere gennem bedre koordination. Arrangementet sluttede med en paneldebat, hvor et spørgelystent publikum spurgte ind til de fremmødte byers løsninger. Især blev det klart, at det er afgørende med politisk fokus og vilje til at gøre tingene anderledes på området, hvis byer skal udvikle sig på smart cities-området.