Spring til indhold

Lokale produkter og ydelser

På vore kontorer i Berlin, Hamborg og München tilbyder vi danske virksomheder den fulde vifte af The Trade Councils ydelser f.eks.: markedsanalyser, partnersøgninger, eksportstrategier, besøgsprogrammer etc.

Vi bistår danske virksomheder med markedsanalyser skræddersyet til den enkelte virksomheds behov. Analyserne kan f.eks. indeholde en gennemgang af konkurrenter, prisforhold, lovgivningsmæssige krav til produktudformning, vurdering af kundegrundlaget, identifikation af afsætningskanaler og samarbejdspartnere.

Derudover hjælper vi også med udviklingen af eksportstrategier, som tager afsæt i virksomhedens ressourcer og udviklingsmuligheder. Endvidere assisterer vi med tilrettelæggelsen af programmer for eventuelle besøg hos tyske virksomheder samt ledsagelse til møderne, udarbejdelse af lister over relevante samarbejdspartnere, markedsovervågning mv. Vi kan på alle kontorerne hjælpe med en midlertidig etablering, for at kunne teste markedet.

Vi lægger vægt på total- og dybderådgivning, da erfaring viser, at længerevarende relationsforhold giver det bedste udbytte for vores kunder. Tyskland er et veludviklet marked præget af stor konkurrence. Derfor kræver det planlægning og velgennemtænkte strategier for succesfuld indtrængning på dette marked. Vi stiller vores ekspertise på dette område til rådighed for danske virksomheder.

Vores ydelser er underlagt Udenrigsministeriets betalingsordning. Vi beregner således DKK 995,00 pr. påbegyndt time. Vi vurderer på forhånd, hvor mange timer en given opgave vil kræve og afgiver i henhold dertil et tilbud. Sagsbehandlingen påbegyndes først efter Deres accept af dette tilbud.

Vi ser frem til at drøfte din virksomheds behov og giver gerne et uforpligtende tilbud.