Spring til indhold

Global Public Affairs

Den danske ambassade i Berlin tilbyder danske virksomheder Global Public Affairs (GPA) ydelser i krydsfeltet mellem kommerciel viden, politisk indsigt og global tilstedeværelse.

Hvad er Global Public Affairs?

Global Public Affairs fokuserer på varetagelsen af virksomheders interesser i forhold til myndigheder og politiske processer på tværs af sektorer. Med henblik på fastholdelse og udvidelse af danske virksomheders kommercielle aktiviteter i Tyskland skal der tages særlig højde for de dynamikker, der gør sig gældende som konsekvens af samspillet mellem forbunds-, delstats-, og kommunalt niveau. Servicen er et unikt tilbud til danske virksomheder, der interagerer med offentlige myndigheder og politiske aktører, men er ligeledes relevant i forhold til samarbejdet med ngo’er og tænketanke i Tyskland.

 ''

Hvilke ydelser kan Ambassaden tilbyde din virksomhed?

Varetagelse af relationer:
Ambassadens omfattende netværk kan systematisk bidrage til at opbygge og vedligeholde relationer til offentlige myndigheder og politiske beslutningstagere i Tyskland. Herunder hører:

  • Kortlægning af interessenter - både formelle og uformelle. Det kan bl.a. være offentlige myndigheder og politiske beslutningstagere på nationalt, regionalt og lokalt niveau, men også meningsdannere, tænketanke og interesseorganisationer.
  • Stakeholderanalyse: De stakeholders, der bliver identificeret som led i interessentkortlægningen, prioriteres i forhold til deres vigtighed i projektet. I den sammenhæng analyseres deres samspil og påvirkning af hinanden, og der udarbejdes en strategi for, hvornår, hvordan og på hvilket niveau de udvalgte interessenter bør kontaktes. Endvidere vurderes hvilke konkrete opfølgningsmuligheder, Ambassaden kan tilbyde, og hvilket format, der er mest hensigtsmæssigt i en tysk sammenhæng (blandt andet om projektet skal udføres i samarbejde med andre partnere).
    

Overvågning og kortlægning:

Overvågning og kortlægning af aktuel udvikling, beslutningsprocesser samt lovgivning med henblik på at styrke virksomhedernes grundlag for at træffe optimale strategiske beslutninger på det tyske marked. Herunder hører:

 • Skræddersyet overvågning af udvalgte politikområder og politiske eller lovgivningsmæssige processer af betydning for virksomheden. Herunder vurdering af virksomhedens markedsmæssige position i lyset af de politiske processer. Identifikation af mulige indflydelseskanaler, ikke kun lokalt og nationalt, men også i EU og internationalt.
 • Skræddersyede rapporter og analyser af konkrete politiske og økonomiske forhold.

 
Afholdelse af events i den Kgl. Danske Ambassades / de fælles Nordiske Ambassaders lokaler:

 • VIP-events for en lille lukket kreds. Her inviteres udvalgte eksperter og beslutningstagere for at drøfte en specifik problemstilling. Disse VIP-events er en unik mulighed for at få indsigt i en given aktørs holdninger og samtidig formidle egne interesser i en lukket og eksklusiv kreds.
 • Større info-events, evt. arrangeret i samarbejde med partnere. Dette kunne være en temaaften med oplæg efterfulgt af en paneldiskussion. Sådanne events er en enestående mulighed for at præsentere virksomheden for et bredere publikum.


For yderligere oplysninger venligst kontakt:


Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
10787 Berlin


Lars Friis Cornett
Teamleder
Telefon (direkte)
+49 30 50 50 21 02
E-mail: larcor@um.dk